Aritmetika

Násobení desetinných čísel - Vysvětlení látky

123,4 jedno desetinné místo
·    56,78 dvě desetinné místa

9872
8638x
7404xx
6170xxx

7006,652 tři desetinná místa = součet desetinných míst obou činitelů
0,2 jedno desetinné místo
·    0,4 jedno desetinné místo

8

0,08 dvě desetinná místa = součet desetinných míst obou činitelů
0,432 · 10 =     4,32 10 - desetinnou čárku posunujeme o jeden řád doprava
0,432 · 100 =   43,2 100 - desetinnou čárku posunujeme o dva řády doprava
0,432 · 1000 = 432 1000 - desetinnou čárku posunujeme o tři řády doprava
5 · 1,2 = 6 5 · 1,2 > 5
5 · 0,8 = 4 5 · 0,8 < 5

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor