Aritmetika

Násobení

Znak krát pro násobení
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor