Aritmetika

Malá násobilka - ukázka příkladu 5 krát 6

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor