Aritmetika

Písemné násobení - Vysvětlení látky

  337 337
špatně ·

177  

správně   ·

177Výsledek Výsledek
  264 6 · 4 = 24  čtverku zapíšeme do výsledku a dvojku budeme přičítat k další operaci
·     6 6 · 6 = 36 + 2 z předchozí operace = 38. Osmičku zapíšeme a trojku převedeme do další operace.

6 · 2 = 12 + 3 z předchozí operace = 15. Zapíšeme pětku a nakonec jedničku.
1584

 

  264 6 · 4 =     24
·     6 6 · 6 =   36

6 · 2 = 12
1584
158 Sečteme-li všechny součiny ve správných řádech, dostaneme výsledek.
Nejprve vynásobíme číslo 456 číslem 8.
      456 8 · 6 = 48 
·         78 8 · 5 = 40 + 4 z předchozí operace = 44

8 · 4 = 32 + 4 z předchozí operace = 36
    3648 V dalším kroku násobíme číslo 456 číslem 7, pozor, výsledek se musí psát od druhého místa.
+   3192X 7 · 6 = 42 

7 · 5 = 35 + 4 z předchozí operace = 39
  35568 7 · 4 = 28 + 3 z předchozí operace = 31
Nakonec oba součiny sečteme a máme celkový výsledek.
1234
·    5678

9872
8638x
7404xx
6170xxx

7006652

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor