Aritmetika

Násobení - Základní termíny

činitel · činitel = součin
4 · 5 = 20
4 · 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20
4 · 5 = 20
5 · 4 = 20
(4 · 5) · 6 = 120
4 · (5 · 6) = 120
7 · 0 = 0
0 · 8 = 0
7 · 1 = 7
1 · 8 = 8
4 + 5 · 6 = 4 + 30 = 34
4 · 5 + 6 = 20 + 6 = 26
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor