Aritmetika

Odčítání - Nastavení v programu Manažer.

Kliknutím na tlačítko + otevřete dialog pro přidávání příkladů.

Do zkoušení můžete přidat libovolný počet příkladů s požadovaným nastavením.

Přehled možností nastavení zkoušení odčítání v oboru přirozených čísel

Dvojklikem na vloženém typu operace otevřete okno s nastavním rozsahu a počtu požadovaných příkladů.

Nastavení rozsahu zkoušení odčítání v oboru přirozených čísel

Hodnoty A, B, V můžete nastavit v rozsahu 0...100'000'000.

Minimální hodnota musí být vždy nižší nebo stejná než maximální a maximální vždy větší nebo stejná jak minimální.

Minimální a maximální hodnotu můžete nastavit stejně. Tuto funkci využijete např. u dopočítávání do stovek, tisíců atd.

Při požadavku procivičování násobků čísel můžete zvolit možnost "Pouze násobky čísla" a zadat požadovaný násobek.

Pro jedno zkoušení lze zadat maximálně 100 příkladů.

Ukázka pamětného zkoušení odčítání v oboru přirozených čísel.
Ukázka slovní úlohy pro pamětného zkoušení odčítání v oboru přirozených čísel.
Ukázka písemného zkoušení odčítání v oboru přirozených čísel.
odčítání s rozkladem v oboru přirozených čísel.
odčítání s rozkladem s doplňováním členů oboru přirozených čísel.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor