Aritmetika

Počítání s penězi - placení - vracení - Nastavení v programu Manažer.

Kliknutím na tlačítko + otevřete dialog pro přidávání příkladů.

Do zkoušení můžete přidat libovolný počet příkladů s požadovaným nastavením.

Přehled možností nastavení zkoušení počítání s penězi v oboru přirozených čísel

Dvojklikem na vloženém typu operace otevřete okno s nastavním rozsahu a počtu požadovaných příkladů.

Nastavení rozsahu zkoušení počítání s penězi v oboru přirozených čísel

Hodnoty A můžete nastavit v rozsahu 0...100'000.

Minimální hodnota musí být vždy nižší nebo stejná než maximální a maximální vždy větší nebo stejná jak minimální.

Minimální a maximální hodnotu můžete nastavit stejně. Tuto funkci využijete např. u dopočítávání do stovek, tisíců atd.

Při požadavku procivičování násobků čísel můžete zvolit možnost "Pouze násobky čísla" a zadat požadovaný násobek.

Pro jedno zkoušení lze zadat maximálně 100 příkladů.

Ukázka počítání s penězi - placení v oboru přirozených čísel.
Nastavení rozsahu pro zkoušení vracení peněz v oboru přirozených čísel

Hodnoty A v tomto typu zkoušení znamená cenu zboží, je třeba ji nastavit nižší než hodnotu bankovky.

V poli "Vracet do:" zvolte hodnotu bankovky, kterou platíte, a do které budete dopočítávat.

Ukázka počítání s penězi - vracení v oboru přirozených čísel.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor