Aritmetika

Porovnávání - Nastavení v programu Manažer.

Kliknutím na tlačítko + otevřete dialog pro přidávání příkladů.

Do zkoušení můžete přidat libovolný počet příkladů s požadovaným nastavením.

Přehled možností nastavení zkoušení porovnávání v oboru přirozených čísel

Dvojklikem na vloženém typu operace otevřete okno s nastavním rozsahu a počtu požadovaných příkladů.

Nastavení rozsahu zkoušení porovnávání v oboru přirozených čísel

Pro porovnávání objektů můžete hodnoty A, B nastavit v rozsahu 0...20.

Pro porovnávání čísel můžete hodnoty A, B nastavit v rozsahu 0...100'000'000.

Minimální hodnota musí být vždy nižší nebo stejná než maximální a maximální vždy větší nebo stejná jak minimální.

Minimální a maximální hodnotu můžete nastavit stejně. Tuto funkci využijete např. u dopočítávání do stovek, tisíců atd.

Při požadavku procivičování násobků čísel můžete zvolit možnost "Pouze násobky čísla" a zadat požadovaný násobek.

Pro jedno zkoušení lze zadat maximálně 100 příkladů.

Ukázka zkoušení porovnávání v oboru přirozených čísel.
Ukázka zkoušení porovnávání čísel v oboru přirozených čísel.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor