Aritmetika

Práce na číselné ose - Nastavení v programu Manažer.

Kliknutím na tlačítko + otevřete dialog pro přidávání příkladů.

Do zkoušení můžete přidat libovolný počet příkladů s požadovaným nastavením.

Přehled možností nastavení zkoušení příkladů na číselné ose v oboru přirozených čísel

Dvojklikem na vloženém typu operace otevřete okno s nastavním rozsahu a počtu požadovaných příkladů.

Nastavení rozsahu zkoušení příkladů na číselné ose v oboru přirozených čísel

Hodnoty A můžete nastavit v rozsahu 0...100'000'000.

Hodnoty N znamená počet doplňovaných čísel, můžete ji nastavit v rozsahu 2...10.

Minimální hodnota musí být vždy nižší nebo stejná než maximální a maximální vždy větší nebo stejná jak minimální.

Minimální a maximální hodnotu můžete nastavit stejně. Tuto funkci využijete např. u dopočítávání do stovek, tisíců atd.

Při požadavku procivičování násobků čísel můžete zvolit možnost "Pouze násobky čísla" a zadat požadovaný násobek.

Pro jedno zkoušení lze zadat maximálně 100 příkladů.

Ukázka zkoušení příkladů na číselné ose - doplňování v oboru přirozených čísel.
Nastavení rozsahu zkoušení příkladů na číselné ose - řazení v oboru přirozených čísel

Hodnoty A můžete nastavit v rozsahu 0...100'000'000.

Hodnoty N znamená počet čísel, která se budou přetažením řadit. Můžete ji nastavit v rozsahu 2...10.

Lze zadat řazení vzestupné nebo sestupné. (z levé strany na pravou)

Minimální hodnota musí být vždy nižší nebo stejná než maximální a maximální vždy větší nebo stejná jak minimální.

Minimální a maximální hodnotu můžete nastavit stejně. Tuto funkci využijete např. u dopočítávání do stovek, tisíců atd.

Při požadavku procivičování násobků čísel můžete zvolit možnost "Pouze násobky čísla" a zadat požadovaný násobek.

Pro jedno zkoušení lze zadat maximálně 100 příkladů.

Ukázka zkoušení příkladů na číselné ose - doplňování v oboru přirozených čísel.
Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor