Aritmetika

Sčítání pamětné s přechodem (rozkladem)

28 + 7 = ??
2 + 5 rozdělíme druhý sčítanec tak, abychom při součtu dosáhli celé desítky
28 +   2 = 30 přičteme jednotky do celých desítek
30 + 5   = 35 nakonec přičteme zbytek
362 + 471 = ??? nejprve rozdělíme druhý sčítanec na jednotlivé řády
400 + 40 + 30 + 1 desítky rozdělíme tak, abychom dopočítali do další stovky
362 +  400 = 762 přičteme stovky
762 +           40 = 802 poté přičteme desítky do další stovky
802 +                    30 = 832 poté přičteme zbytek desítek
832 + 1   = 833 nakonec přičteme jednotky

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor