Aritmetika

Sčítání desetinných čísel - Vysvětlení látky

3,14159 3,14159
+   1,87

+

1,87Výsledek Výsledek
1,87000 3,14159
+ 3,14159 + 1,77000


Výsledek Výsledek
1,87000 3,14159
+ 3,14159 + 1,87000


  ,01159 5,01159
1,87000 3,14159
+ 3,14159 + 1,87000


5,01159 =   5,01159

Tyto stránky jsou součástí výukového programu Diktátor