Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

1. Obecná ustanovení

Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před samotným objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem. Zákonná záruční doba je v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení.

3. Záruční podmínky

Pokud je zboží software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením.

4. Uplatnění reklamace

Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

5. Osoba pověřená vyřizováním reklamací: 

Martin Andrýsek
+420 776 201 434
support@diktatorek.cz