Podpora - FAQ - Často kladené otázky a odpovědi

 

K čemu slouží programy Manažer a Diktáty?

Co je to aktivace?

Co když zapomenu administrátorské heslo?

Nemůže si dítě samo Diktátora z počítače odstranit?

Počítač využívají naše děti, já k němu chodím pouze příležitostně. Jak program nastavit, aby mě  (rodiče) neomezoval?

Počítač využívají rodiče i děti. Jak mám nastavit program Diktátor, aby mě (rodiče) neomezoval?

Co když jeden počítač používá víc dětí?

Co když přeinstaluji Windows nebo změním důležitý hardware v počítači?

Je program Diktátor funkční také ve Windows 10?

Jak postupovat v případě, že se po upgrade na W10 program Diktátor nespouští automaticky?

Musí se za použití demoverze programu Diktátor platit nějaký poplatek?

Jaké jsou omezení demoverze programu Diktátor?

Chci dokoupit nový modul a licenci pro další počítač jak postupovat?

Chci program spouštět dítěti sama, tedy bez automatického spouštění, lze jej takto nastavit?

K čemu slouží programy Manažer a Diktáty?

S programem Diktátor dostáváte 2 samostatné programy:
- Programem Diktáty si můžete spustit cvičení kdykoliv potřebujete.
- Programem Manažer nastavíte každému uživateli jak se pro něj má Diktátor chovat. Která pravopisná pravidla s ním má procvičovat, jak má být přísný (kolik mu povolí chyb) a kdy mu má cvičení spouštět.
Začátečníkům můžete pro začátek zkrátit cvičení tak, aby v něm doplňovali nejdříve jen několik jevů (vět), a dokázali ho sami zvládnout bez chyby. Vybraným uživatelům můžete spouštění cvičení úplně vypnout.

V programu Manažer se také provádí aktivace programu , nastavení online služeb a aktualizace programu. Program neustále vylepšujeme.
Více o ovládání a nastavení programu najdete v Rychlé uživatelská příručce a v Instalační a uživatelské příručce.

 

Co je to aktivace?

Po zakoupení produktu získáte licenci, která Vás opravňuje používat náš produkt na určitém počtu počítačů.  Pro každý počítač, kam program nainstalujete, musíte získat unikátní sériové číslo závislé na hardware počítače. Získání sériového čísla označujeme jako aktivaci. Existuje několik způsobů aktivace.

  • Automatická aktivace při instalaci   Plná verze instalátoru stažená z našich stránek už obsahuje informaci o vaší licenci. Pokud během instalace bude počítač připojen k internetu, provede se aktivace automaticky bez potřeby jakéhokoliv zásahu.

 

  • Aktivace prostřednictvím Manažera diktátů Pokud se z jakéhokoliv důvodu neprovedla aktivace automaticky, ale počítač je připojený k internetu, je možno kdykoliv provést aktivaci pomocí programu "Manažer diktátů".

 

  •  Aktivace přes webové stránky Pokud máte přístup k internetu na jiném počítači, poznamenejte si referenční klíč počítače s nainstalovaným diktátorem (najdete ho v programu Manažer). A s referenčním klíčem a licenčním číslem pak můžete provést aktivaci z libovolného počítače připojeného k internetu prostřednictvím stránek www.diktátorek.cz v sekci "Vaše licence".

 

  • Aktivace prostřednictvím SMS Pokud nemáte zrovna po ruce počítač s připojením k internetu, stačí k aktivaci poslat jednu SMS (cena dle vašeho tarifu, bez příplatků) . Číslo, ze kterého provedete aktivaci, se automaticky zaregistruje v našem systému pro případné získání zapomenutého hesla.

 

Co když zapomenu administrátorské heslo?

Když náhodou zapomenete své heslo, je tu možnost získat od nás náhradní dočasné heslo automaticky. Není to úplně jednoduché, abychom zamezili neoprávněnému získání hesla Vašimi dětmi. Základním předpokladem je zadat při aktivaci mobilní číslo vašeho telefonu. Všechny 4 způsoby aktivace to dovolují. Při aktivaci pomocí SMS je dokonce Vaše telefonní číslo zadáno do našeho systému automaticky.  V případě ztráty hesla pošlete premium SMS v ceně 9 Kč. Z těchto 9 Kč se dostane na náš účet 2,50 Kč. Tyto peníze budou použity k okamžitému odeslání dočasného hesla a dále k poslání dalších dvou SMS během následujícího týdne. Tyto SMS budou poslány v náhodnou dobu a upozorní Vás, kdyby náhodou Vaše ratolesti v nestřežený okamžik použily Váš mobil k získání hesla.

 

Nemůže si dítě samo Diktátora z počítače odstranit?

Pokud nemá dítě administrátorský účet v počítači, nemá šanci program odstranit.  Jsme si vědomi, že dost často děti administrátorský účet mají. Proto jsme  se zaměřili i na tuto situaci a udělali jsme odstranění diktátora z počítače skutečně složité. Pokud to Vaše dítě zvládne, má před sebou beze sporu zářivou budoucnost v IT. Jelikož se zaznamenávají všechny psané diktáty, nic Vám nebrání občas zkontrolovat jestli dítě pilně plní úkoly. Navíc si můžete aktivovat službu "informátor", nebo zasílání statistik na email. Tyto služby posílají výsledky každého testu na náš server.  Když dlouho žádný výsledek nepřijde, pošleme informační email.

 

Počítač využívají naše děti, já k němu chodím pouze příležitostně. Jak program nastavit, aby mě neomezoval?

Máte několik možností:

Zadat čas po který předpokládáte že budete PC používat - kliknout na tlačítko Pozastavit - vložit administrátorské heslo. Program nebude po tuto dobu vyžadovat vyplnění cvičení.

Kliknout na tlačítko Změnit uživatele - zvolit uživatele administrátor - zapsat administrátorské heslo a program Vás nebude do dalšího restartu nebo odhlášení omezovat.

Využít možnosti integrovat program Diktátor s účty Windows a přihlásit se do Windows přes svůj Windows účet (více o integraci Diktátora s Windows účty zde. )

 

Počítač využívají rodiče i děti. Jak mám nastavit program Diktátor, aby mě (rodiče) neomezoval? Aneb co znamená Integrovat s účty Windows?

V českých domácnostech je velice častý případ, kdy je v rodině jeden počítač a ten používají jak rodiče, tak i jejich děti dohromady. Navíc většinou přes jeden Windows účet, ke kterému ani nezadávají heslo, zkrátka jim po zapnutí počítače rovnou naběhne plocha Windows.

V tomto případě se snadno stane, že k zapnutému počítači příjde např. rodič, který ho chce použít ke své práci a protože na něm bylo předtím jeho dítě, které se zapomnělo odhlásit z programu Diktátor, tak mu naskočí diktát právě pro to dítko. Rodiči sice stačí, aby zmáčkl tlačítko Změnit uživatele a přepl se na svůj účet nebo na účet Administrátor a nebo použil tlačítka Pozastavit a mohl dál nerušeně pokračovat ve své práci, bez nutnosti vypnit cvičení, pro mnohé to je ale rušící element a pro ty máme následující řešení.

Je jím zapnutí vlastnosti programu integrace s účty Windows v programu Diktátor. To je vhodné především na počítači, u kterého se často střídají rodiče, kteří vyplňovat diktáty nechtějí, s dětmi, kterým je naopak vyplňování diktátů určeno. Při tomto nastavení se každý uživatel přihlašuje do Windows na svůj Windows účet a pomocí svého hesla. A program Diktátor pak automaticky pozná, kdo je k počítači přihlášen a používá jeho nastavení až do doby, dokud se z Windows neodhlásí nebo nevypne počítač.

Co vše je potřeba pro integraci s účty Windows a jak to nastavit?

Nejdříve je potřeba vytvořit si na tomto počítači samostatné Windows účty pro každého uživatele a nastavit jim ochranu pomocí hesel, tak, aby především děti znaly heslo jen ke svému účtu. Tedy jeden pro sebe (rodiče) a pak jeden účet pro každé dítě (postup jak vytvořit více účtů najdete zde).

V dalším kroku pak v programu Manažer zaškrtnete pod seznamem uživatelů zaškrávátko Integrovat s účty Windows.

A každému uživateli přiřadíte jeho Windows účet a zkontrolujete, zda má nastaven správně režim (zda má nebo nemusí psát diktáty) a další nastavení.

Také sobě (jako rodičům) přidáte vlastní účet a k němu vyberete svůj Windows účet a nastavíte mu režim "Nemusí psát diktáty".

Na konec všechna nastavení uložíte tlačítkem Uložit a tlačítkem Zavřít ukončíte program Manažer.

A pak už stačí se při příchodu k počítači přihlásit do Windows přes Váš Windows účet a Diktátor, bez dotazů na výběr uživatele a vkládání hesla, sám pozná, zda jste uživatel, který má nebo nemusí psát diktáty.

A samozřejmě je také potřeba se při odchodu od počítače ze svého Windows účtu odhlásit. Pokud nechcete odhlášením úplně přerušit svou rozdělanou práci, pak ji uložte a místo odhlášení zvolte Přepnout uživatele. Pak se ke své práci můžete později vrátit, pokud tedy někdo mezitím nevypne nebo nerestartuje počítač (proto doporučujeme nejdříve uložit rozepsané dokumenty).

Pro podrobnější informace si prosím přečtěte Instalační a uživatelskou příručku.

Přidání nových uživatelských účtů uživatelů Windows se liší podle toho kterou verzi OS Windows využíváte. Pro přidání nových uživatelů postupujte následovně:

Windows XP: Tlačítko Start - Ovládací panely - Uživatelské účty - Vytvořit nový účet - Zadejte název nového účtu - S omezeným přístupem - Vytvořit účet

Windows Vista: Tlačítko start - Ovládací panely - (Uživatelské účty a zabezpečení rodiny) - Přidat nebo odebrat uživatelský účet - Vytvořit nový účet - Zadejte název nového účtu - Uživatel se standardním oprávněním - Vytvořit účet   Podrobný návod naleznete zde.

Windows 7: Tlačítko start - Ovládací panely - (Uživatelské účty a zabezpečení rodiny) -  Přidat nebo odebrat uživatelský účet - Vytvořit nový účet - Zadejte název nového účtu - Standardní uživatel - Vytvořit účet   Podrobný návod naleznete zde.

Jakmile je účet vytvořen, můžete jej editovat. Kliknutím na vytvořený účet se přepnete do režimu editace. Potom můžete jednotlivým uživatelům nastavovat heslo, obrázek, oprávnění atd.

Co když jeden počítač používá víc dětí?

Jistě se může stát, že dítě které zrovna splnilo všechny své úkoly pustí k počítači sourozence. Ale ani jednoho z nich nebude bavit pokaždé udělat práci sám a pak pustit druhého bez práce. Sourozenci také mezi sebou dost často vedou různé spory, kvůli kterým se vzájemně na počítač nepustí. Nejhorší co se může stát, je že se spolu děti domluví a budou plnit úkoly toho sourozence, který má jednodušší podmínky. To ale snadno poznáte, když občas zkontrolujete statistiky v programu Manažer.

 

Co když přeinstaluji Windows nebo změním důležitý hardware v počítači?

V takovém případě se Vám na nové instalaci nepodaří Vaši licenci aktivovat. Je potřeba telefonicky kontaktovat naše oddělení podpory a dohodnout se na řešení.

 

Je program Diktátor funkční také ve Windows 10?

Ano, program je plně funkční v 32-bitové i 64 bitové verzi.

 

Po upgrade na Windows 10 se Diktátor nespouští automaticky, jak postupovat?

V takovém případě doporučujeme provést přeinstalaci programu. Vaši licenci si můžete kdykoliv stáhnout v sekci "Vaše licence".

 

Musí se za použití demoverze programu Diktátor platit nějaký poplatek?

Ne, nemusí. Použití demoverze je zcela zdarma.

 

Jaké jsou omezení demoverze programu Diktátor?

Demoverze obsahuje pouze omezený počet diktátů. Je určena k vyzkoušení a dítěti se tedy po krátké době začnou diktáty opakovat. Dále v demoverzi nejsou funkční on-line služby, tedy odesílání emailů se statistikami a nebo s upozorněním, pokud dítě nepíše diktáty a také vzdálený přístup ke statistikám přes internet.

 

Jak postupovat při dokoupení další licence nebo dalšího modulu?

Pokud již vlastníte licenci programu a rozhodli jste se pro dokoupení další licence, můžete využít zvýhodněné ceny, kterou poskytujeme v rámci jedné domácnosti. Na stránce koupit zvolte v kroku "Výběr produktu" možnost: "Použít pokročilé nastavení". Zde zvolte "Chci dokoupit další licenci nebo modul". Vložte číslo Vaší stávající licence a navolte požadovanou konfiguraci. Zbytek nákupu je již standardní. Pokud neznáte čislo Vaší licence, můžete se obrátit na naši podporu support@diktatorek.cz, číslo licence Vám zašleme na e-mail zadaný při aktivaci programu.

 

Jak nastavit program, aby se spouštěl jen na požádání a ne automaticky?

Takové nastavení je v rozporu s hlavní filozofií programu Diktátor, kdy odměna ve formě času, dítě motivuje k co nejlepšímu výsleku, nicméně je možné. V Manažeru nastavení zapněte požadovaný modul, nastavte ročník a učivo, ale nezvolte žádný z dnů, kdy se má program spouštět. Tímto nastavením zajistíte, že se program spustí pouze při poklikání na ikonu jeho zástupce.