Podpora - Přehled matematických operací v programu Diktátor Matematika I

Každému uživateli počítače můžete program Diktátor nastavit tak, aby mu sám spouštěl cvičení právě takových příkladů, které probírá ve škole, a nebo si jen potřebuje zopakovat. 
Program lze nastavit tak, aby se cvičení rodičům nespouštěla vůbec.
V současné verzi programu je možné nastavit libovolné množství příkladů zvolených z následujících matematických operací:
Tabulka kategorií
Ke všem typům příkladů je v programu Diktátor dostupná nápověda.

Na těchto stránkách si můžete prohlédnout detailní nastavení a ukázky jednotlivých typů zkoušení:

Příklady na sčítání pamětné, sčítání písemné, sčítání s rozkladem, doplňování členů.
Příklady na odčítání pamětné, odčítání písemné, odčítání s rozkladem, doplňování členů.
Příklady na porovnávání objektů, porovnávání čísel.
Příklady na práci s penězi - placení - vracení.
Příklady na doplňování čísel a řazení na číselné ose.
Příklady na pamětné dělení, příklady na písemné dělení.